Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

فارسی Farsi

این سایت اینترنتی که شما وارد آن شده اید، dinutvei.no، یك راهنمای ملی برای کمک رسانی، دادن اطلاعات و آگاهی در مورد تجاوزبه عنف و خشونت در خانواده  یا خشونت مابین زن و شوهر فعلی، قبلی و یا شرکای زندگی می باشد. این سایت اینترنتی ، توسط مرکز معلومات کشوری در مورد خشونت و استرس ناشی از وقوع سانحه (NKVTS)، و بر اساس ماموریت داده شده از طرف وزارت دادگستری و آماده گی ویژہ، اداره می گردد.

همه حق دارند از یک زندگی عاری از ترس و خشونت بهره مند باشند. تعداد افرادی که در نروژ تحت شرایط خشونت بار زندگی می کنند بسیار بالا می باشد. خشونت در محیط خانواده و تجاوز به عنف یک مسئلهٔ شخصی نیست بلکه مسئولیتی بر دوش جامعه می باشد.

خشونت شکلهای بسیار متفاوتی دارد و شایدبرای شما این سوال پیش آمدہ باشد که آیا خودشما مورد خشونت قرار گرفته اید? و یا کس دیگری را که می شناسید مورد اعمال خشونت آمیز قرار گرفته باشد؟ و یاحتا شاید در شک و تردید باشید که آیا شماخود در مورد کس دیگری دست به خشونت زده اید؟ خیلی ها در مورد معنای واقعی خشونت در شک و تردید هستند. شما میتوانید در این مورد مطالب بیشتری را در زیر بخوانید.

آیا شما از طرف اعضای نزدیک خانوادهٔ خود مورد خشونت یا آزار و اذیت قرار گرفته اید؟

چگونه می توانید در مقابل خشونت از خود محافظت کنید؟

آیا شما در معرض تجاوز به عنف یا نمونهٔ دیگری از تعدی جنسی قرار گرفته اید؟

عکس العملهای عادی بعد از خشونت و تجاوز

آیا کسی را می شناسید که در آزار و خشونت زندگی می کند؟

آیا شما کسی را مورد خشونت و تهدید قرار میدهید؟ 

آیا شما از طرف اعضای نزدیک خانوادهٔ خود مورد خشونت یا آزار و اذیت قرار گرفته اید؟

خشونت خانگی در رابطه های نزدیک و مابین شرکای زندگی ( که خشونت مابین طرفین  یا خشونت درخانواده نیز نامیده میشود) شامل تمام خشونتهای جسمی و روحی، تهدید مابین اعضای فعلی و قبلی خانواده می گردد و همچنین شامل کودکانی میشود که در محیط خانه شاهد خشونت می باشند. ختنهٔ زنان و ازدواج اجباری نیز در دسته بندی خشونت ها قرار می گیرند. 

خشونت خانگی بر اساس قانون نروژ مجازات دارد. شما اطمینان داشته باشیدکه این موارد از جمله مواردی می باشند که سازمانهای امدادی و پلیس بصورت جدی پیگیرد آنها خواهند بود.

اکثریت مردم بر این باورند که خشونت یعنی کتک زدن، لگد زدن یا ایراد ضرب و جرح بدنی، ولی خشونت به اشکال مختلف دیگری نیز وجود دارد. ازجمله کسی را به زور و بر خلاف میل خویش نگهداشتن و یا مورد آزار لفظی قرار دادن، تحقیرکردن، منزوی کردن و یا تحت کنترل قراردادن زندگی دیگری نیز مواردی از خشونت می باشند.

موارد مختلف خشونت که اغلب در باره اش صحبت می کنیم عبارتند از:

 • خشونت فیزیکی: تمام خشونتهایی که دربرگیرندهٔ تماس فیزیکی می باشند از قبیل، لگد زدن، ضربه زدن، موکشیدن، گازگرفتن، چنگ زدن، محکم گرفتن، تکان دادن، هل دادن، فشاردادن گلو به حالت خفه کردن و یا حبس کردن شخص در محیطی بسته(مثل خانه،اطاق،انباری وغیره) از موارد دیگری هستند که خشونت فیزیکی بشمارمیایند.
 • خشونت روحی روانی: استفاده از کلمات و تن صدا به طریقی که تهدید آمیزیا آزاردهندهٔ باشند و یا به منظور هتک حرمت یا کنترل کردن دیگران باشد. ارزش قائل نبودن، بی تفاوت بودن یا تحقیر کردن نیز از موارد خشونتهای روحی روانی محسوب می گردند. بطور مثال گفتن «من می کشمت»، « تو هیچ ارزشی نداری »، « تو این قدر زشت وچاقی که هیچکی دوستت نداره» نیز به عنوان خشونت روحی روانی محسوب میگردند.
 • خشونت و خرابی: شکستن و خردکردن اجسام، پرت کردن و خراب کردن اشیاء، ضربه زدن به درو دیوارو موارد دیگری از این قبیل.
 • خشونت جنسی: هر نوع بی احترامی و توهین جنسی. به طور مثال: اقدام یا قصد اقدام عملی که دربرگیرندهٔ تماس فیزیکی مثل دستمالی کردن، دست درازی به اعضای بدن، لیس زدن، مکیدن، خودارضایی جنسی، اعمالی که مشابه همخوابی باشد، مقاربت جنسی و تجاوز، و انجام یا قصد انجام کارهایی که بدون تماس فیزیکی باشند مثل اظهارنظرهای جنسی، آلت  تناسلی خود را نشان دادن، عکس گرفتن، فیلمبرداری کردن، سرک کشیدن و نمایش فیلمهای پورنوگرافی. تمام این موارد درصورتی که بر خلاف میل شخص انجام شود خشونت جنسی به حساب می آید.
 • خشونت مادی: کنترل مالی طرف مقابل، محروم کردن طرف مقابل از کنترل داشتن روی امور مالی خویش یا امور مالی مشترک.
 • خشونت نهفته: جو پراضطرابی که قبل یا بعد از وقوع خشونت بوجود می آید.
 • خشونت در تربیت کردن: استفاده از تنبیه فیزیکی یا روحی روانی به عنوان بخشی از تربیت کودک و یا نوجوان و برای تغییردادن رفتارشان.

بسیاری ازاعمال تحقیرآمیز میتوانند مورد مجازات قرار گیرند. این امر در صورتی می تواند اجرایی شود که شرایط خاصی برای انجام این اعمال وجود داشته باشد، مثل تعداد دفعاتی که این عمل انجام گرفته یا محیطی که این خشونت ها درآن وقوع یافته و یا اعمالی که طبق قوانین دیگرجرم باشند، مثل کلاهبرداری. در غیر این صورت طبق قوانین نروژ موارد ذکر شده مستقیماً قابل مجازات می باشند. تجربه  نشان داده که در چنین  شرایطی معمولاً چندین موارد خشونت آمیزهم زمان با هم اتفاق میافتند.

جنسیت شما تعیین کنندهٔ این نیست که شما تحت خشونت قرار بگیرید یا خیر. هم زنان و هم مردان می توانند در معرض خشونت قرار بگیرند. با این حال در بیشتر موارد زنان هستند که بطور مکرر از طرف شریک زندگیشان مورد خشونت و تعرضهای جنسی قرار می گیرند.

برخی گروه ها در رابطه های نزدیک بیشتر از دیگران در برابر خشونت آسیب پذیر هستند. شرایط وعواملی که میتوانند در میزان  آسیب پذیری تأثیرگذار باشند عبارتند از جنسیت، سن، توانایی فردی، گرایش جنسی، پیشینهٔ اجتماعی و اقتصادی، بارداری، مهاجرت و مواد مخدر.

چگونه می توانید در مقابل خشونت از خود محافظت کنید؟

تجربه نشان داده که افراد به سختی می توانند یک رابطهٔ خشونت بار را ترک کنند. این امر اغلب بدون کمک خارج از محیط خانواده میسر نمیباشد.

شما اگر مورد آسیب و یا تهدید قرار گرفته اید، یا از این می ترسید که مورد خشونت و آزار قرار بگیرید، و یا اگر می خواهید بدانید که آیا موقعیتی که شما در حال حاضر در آن سپری می کنید خشونت آمیز و آزار دهنده به حساب می آید یا خیر؛ می تواند بدین معنی باشد که شما احتیاج به کمک دارید و باید با شخص سومی این مسئله را در میان بگذارید. در اینجا میتوانید لیستی از کمکهای موجود را مشاهده کنید.

در صورتی که خشونت و آزار خیلی جدی باشد و شما بیم به خطر افتادن جانتان را دارید، باید مستقیماً با پلہس (politiet) با شماره تلفن ۰۲۸۰۰ یا با شماره اضطراری ۱۱۲ تماس بگیرید. اگر مسئله مربوط به یک کودک یا نوجوان می باشد باید مراتب را به اطلاع ادارهٔ حمایت از اطفال (barnevernet) نیز برسانید.

برای بسیاری از کسانی که در معرض خشونت و آزار قرار گرفته اند مجازات شخصی که این بلاها را سرشان آورده، مهمترین امر بشمار نمی آید بلکه پایان دادن به این خشونتها برایشان ارجعیت دارد. کمکهایی که سازمانهای امدادگرارائه میدهند شامل هر دو طرفین می باشد، هم برای شخصی که مرتکب این خشونتها شده است و هم برای شخصی که در معرض این آزار و خشونتها قرار گرفته است.  در بعضی موارد اشخاص نیاز به کمک فوری و محافظت دارند. در این موارد پلیس (politiet) در درجهٔ اول این موضوع را بررسی می کند که آیا شما مورد تهدید و یا در معرض خشونت و آزار قرار گرفته اید وآیا نیاز به تدابیر حفاظتی دارید. این تدابیر میتوانند از جمله در اختیار داشتن زنگ اعلام خطر، قرار منع ملاقات و یا داشتن آدرس مخفی محل سکونت باشد.

مرکز پناه در شرایط بحرانی (krisesenter) در یک مقطع زمانی خاص و بصورت اضطراری مورد استفاده قرار میگیرد. این مرکز به بسیاری از اشخاص کمک میکند تا بتوانند از محیط زندگی خشونتباری که در آن زندگی میکنند، رهایی یابند. به غیر از این مرکز، پلیس نیزمیتوانند اطلاعات و راهنمایی های لازم را در اختیار شما قرار بدهد. این کمک ها از سوی این مراکز شامل هم شخص مورد ظلم قرار گرفته می باشد و هم شامل شخصی می باشد که این آزار و اذیت ها را مسبب شده است. این ارگانها آماده کمک رسانی به شما می باشند.

دفتر حمایت از خانواده (familievernkontor), ادارهٔ بهداشت و امور اجتماعی (helse og sosialetaten)، ادارهٔ حمایت از اطفال (barnevernet)، مرکز پناه در شرایط بحرانی(krisesenter), مراکز کمکهای درمانی، وکیل، دفتر مشاوره برای قربانیان جرايم تبهکاری
(rådgivningskontor for kriminalitetsofre) و یا کسانی دیگر که بتوانند کمک کنند.

اگر شخصی که شما را در معرض آزار و خشونت قرار داده از افراد نزدیک به شما باشد، اغلب مشکل است که بتوان از وی شکایت کرد. بسیاری از کسانی که قربانی خشونت شده اند هر چند که دلایل کاملاً موجهی برای شکایت کردن دارند، این کار را انجام نمی در صوری که خشونت و آزارجدی باشد پلیس می تواند بار سنگین شکایت کردن را از دوش قربانی برداشته و تحقیقات لازمه را بدون در نظر گرفتن رضایت قربانی آغاز کند. این عمل دادخواهی عمومی نامیده میشود.

آیا شما در معرض تجاوز به عنف یا نمونهٔ دیگری از تعدی جنسی قرار گرفته اید؟

خشونت شکلهای بسیار متفاوت دارد. به همین دلیل این مسئله می تواند برای شما یک امر مبهمی باشد و شما را در شک و تردید بیندازد که آیا شما یا شخص دیگری که شما می شناسید زیر اعمال خشونت آمیز زندگی کرده یا زندگی میکند؟

منظور از تعدی جنسی تمام مواردی که منجر به جرایم جنسی میگردد، می باشد. تعدی جنسی هم شامل اقدام یا قصد به اقدام عملی که در برگیرندهٔ تماس فیزیکی مثل دستمالی کردن، مالیدن، لیس زدن، مکیدن، خودارضایی، اعمالی که مشابه مقاربت باشد، مقاربت جنسی و تجاوز به عنف، و انجام یا قصد انجام کارهایی که بدون تماس فیزیکی باشند مثل اظهارنظرهای جنسی، آلت تناسلی خود را نشان دادن، عکس گرفتن، فیلمبرداری، سرک کشیدن و نمایش پورنوگرافی.

این تعدی یا بر خلاف میل فرد قربانی انجام میگیرد و یا فرد قربانی در شرایطی نیست که بتواند به این عمل رضایت دهد. این اقدام

می تواند به صورت فریب دادن فرد قربانی، تحت فشارگزاشتن یا تهدید کردن وی برای انجام اقداماتی به همراه کسان دیگر، مجبور کردن فرد قربانی به تماشا کردن دیگران که در حال انجام عملیات جنسی هستند یا وادار کردن شخص به انجام عمل جنسی با خود در حالیکه دیگران مشاهده میکنند، باشد. عمل تعدی میتواند بدون توجه به سن وسال و جنسیت برای همه اتفاق بیافتد وعمل انجام شده به عنوان تعدی محسوب میگردد حالا چه شخص هشیار،چه ئنشه وچه در خواب باشد.

تجاوز و سایر موارد تعدی جنسی ممکن است هم در رابطه های نزدیک رخ دهد و هم در بیرون از این رابطه ها.

حتی اگرمطمئن هم نباشید که بلایی که سر شما آمده به عنوان خشونت تلقی میشود یا نه، باز هم میتوانید با ارگانهای کمکی تماس بگیرید. در ضمن بهتر است در مورد جریان پیش آمده با کسی که می شناسید، صحبت کنید.

صحبت کردن در مورد اتفاق پیش آمده به شما کمک میکند که بتوانید این جریان، افکار و احساساتتان را با کلمات بر زبان بیآورید. شاید شما مطمئن نیستید که می خواهید شکایت کنید. در نروژ شما می توانید تا ۳ ساعت با یک وکیل مشاورهٔ رایگان داشته باشید. هدف از این مشورت این است که شما بتوانید تصمیم خود را بگیرید که آیا می خواهید از شخصی شکایت رسمی بکنید یا خیر.

به شما توصیه می شود که با دکتر خانوادگی (fastlegen) و یا بهیار (helsesøster) منطقه تماس بگیرید. شما همزمان می توانید با مرکز پذیرش اشخاص تحت آزار جنسی قرار گرفته (overgrepsmottak)، مرکز حمایت از اشخاصی که از طرف نزدیکان خود مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, SMISO)، دیکسی (DIXI) و یا پلیس (politet) تماس بگیرید. شما برای دریافت کمک می توانید با این ارگانها تماس بگیرید تا به شما کمک کنند تا مسائل اتفاق افتاده برایتان حل و فصل شود و در صورت تمایل بتوانید برای پیگرد قانونی شکایت  کنید.

عکس العملهای عادی بعد از خشونت و تجاوز

آیا شما دلهره دارید و میترسید؟ آیا شما فکر می کنید که اتفاق افتاده تقصیر خودتان بوده؟ آیا احساس شرم می کنید و آیا به اتفاقی که برایتان افتاده فکر می کنید؟ آیا شما برای انجام دادن کارهای کوچک و بزرگ مشکل تمرکز حواس دارید؟

بروز تمام این موارد ذکر شده  برای کسی که قربانی خشونت گردیده، کاملاً عادی میباشد، بدون توجه به این مسئله که شما فقط یکبار مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید  یا چندین بار این مسئله را تجربه کرده باشید.

هر چند که هیچ دستورالعمل خاصی در مورد اینکه شخص دچارکدام عکس العملهای ناشی از مواجه شدن با خشونت میگردد، وجود ندارد، ولی ما معلومات زیادی در مورد این احساس و عکس العمل ها ، چه در کوتاه مدت و چه درازمدت،  برای شما که دستخوش خشونت  گرده اید، چه تنها یکبار و چه در رابطه با خشونت و تعدی که در یک فاصلهٔ زمانی انجام شده باشد، داریم. تعدادی از اینها از این قبیل می باشند:

 • دلشوره و ترس
 • شرم
 • زنده شدن دوبارهٔ خاطرات از ماجرای اتفاق افتاده
 • اختلال در خواب
 • سرزنش کردن خویش و داشتن عذاب وجدان
 • حواس پرتی و مشکلات تمرکزی
 • بی حوصلگی و عصبانیت‌
 • ناراحتیهای جسمی
 • مشکل تطبیق با محیط
 • مشکل با ارتباط نزدیک با کسی برقرار کردن و تمایلات جنسی
 • غمگین بودن
 • افزایش نیاز یرای کنترل داشتن
 • بی حسی
 • بی اعتمادی
 • جزئی جلوه دادن اتفاق افتاده و شک و تردید در اینکه آیا این اتفاق واقعاً افتاده
 • از کوره در رفتن
 • منزوی شدن
 • تنهایی، احساس بیکسی کردن

در بعضی اوقات این عکس العملها از بین نمی روند، حتی بعد از اینکه زمان طولانی از وقوع حادثه گذشته باشد، و در برخی افراد نیز منجر به بیماریهایی مثل افسردگی، بیم و اضطراب، اختلال خوردن، اختلال استرسی پس از ضایعه روانی (PTSD) و یا اعتیاد میگردد.

اگر مشکلات شما ادامه پیدا کرد مهم است که با کسی در بارهٔ این مشکلات صحبت کنید یا با مراکز بهداشتی درمانی تماس بگیرید تا کمکهای لازم به شما برسد. شما می توانید با دکتر خانوادگی (fastlegen)  خود یا بهیار (helsesøster)، یا نزدیکترین مرکز پذیرش اشخاص تحت آزارجنسی قرار گرفته (overgrepsmottak)، یا مرکز پناه در شرایط بحرانی (krisesenter), یا DIXI تماس بگیرید. دکتر خانوادگی می تواند شما را در صورتی که نیاز داشته باشید، پیش روان شناس بفرستد.

آیا کسی را می شناسید که در آزار و خشونت زندگی می کند؟

ای کاش مردم بیشتر از اینها موارد خشونت، تهدید یا نگرانیهایشان برای دیگران را به اطلاع مقامات دولتی می رساندند. شاید گزارش شما همان حلقهٔ گمشده در تحقیقات پلیس و ارگانهای امداد رسانی باشد و به آنها کمک کند تا بتوانند ثابت کنند که خشونت و آزار بعمل آمده است.

اگر کسی را می شناسید و تردید دارید که وی مورد خشونت و آزار می باشد، بهتر است که این امر را از طریق شماره تلفن ۰۲۸۰۰ با پلیس (politiet) در میان بگذارید.شما می توانید بدون گفتن اسم و مشخصاتتان و بصورت ناشناس به پلیس گزارش دهید.

ممکن است وضعیت برای کودکی که شاهد اعمال خشونت و آزار در محیط زندگی خود است، به همان اندازه جدی باشد که اگر خودش مستقیماً قربانی خشونت می بود. تجربه کردن خشونت در زمان کودکی می تواند بسیار آسیب دهنده باشد، و خشونت در محیط خانواده می تواند علاوه بر مسایل دیگر باعث بروز آسیب های دائمی بر کودک گردد. اگر برای کودکی نگران هستید، میتوانید از طریق شماره تلفن ۱۱۱ ۱۱۶ با  تلفن اعلان خطر برای کودکان و نوجوانان
(alarmtelefon for barn og unge) تماس گرفته, یا به اطلاع ادارهٔ حمایت از اطفال (barnevernet) برسانید و یا مستقیماً به پلیس (politiet) با تلفن ۰۲۸۰۰ یا تلفن اضطراری ۱۱۲  گزارش دهید.

آیا شما کسی را مورد خشونت و تهدید قرار میدهید؟

 اگر شما آدمی هستید که زود از کوره در میروید و دیگران را میترسانید، میزنید، یا تهدید میکنید، تحقیر میکنید، شخصیت طرف را خرد میکنید یا دیگران را تحت کنترل دارید، بدین معنی است که  شما دارید مرتکب خشونت و آزار میشوید.

خوشبختانه شما میتوانید برای تغییر رفتارتان، کمک بگیرید. اشخاصی که دیگران را مورد آزار و خشونت قرار میدهند نیز نیاز به کمک دارند. اگر شما به این مسئله که مشکل کنترل اعصاب دارید، اعتراف کنید،  قدمی به مداوایتان نزدیکتر شده اید.

در صورتیکه مطمئن نیستید که عمل شما به عنوان خشونت تلقی میشود یا نه، میتوانید با ارگانهای مدد رسانی (hjelpeapparatet) تماس بگیرید. در ضمن بهتر است در مورد جریان پیش آمده با کسی که می شناسید، صحبت کنید. صحبت کردن در مورد اتفاق پیش آمده به شما کمک میکند که بتوانید این جریان، افکار و احساساتتان را با کلمات بر زبان بیآورید. و این امکان نیز وجود دارد که به .شما کمک کند تا این دوباره مرتکب اعمال خشونت آمیز نشوید.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.