Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

dinutvei.no چیست؟

iran

به راهنمای ملی نروژ برای کمک به خدمات، اطلاعات و تخصص در مورد تجاوز، سایر سوءاستفاده‌های جنسی و خشونت در روابط نزدیک خوش آمدید.

Dinutvei.no قصد دارد به افراد زیر کمک کند:

  • کسانی که در یک رابطه نزدیک، در معرض سوءاستفاده جنسی یا خشونت قرار گرفته‌اند.
  • کسانی که دیگران را در معرض خشونت یا سوءاستفاده قرار می‌دهند.
  • خانواده، دوستان و دیگران که اهمیت می‌دهند و نیاز به کمک و مشاوره دارند.
  • متخصصان و سازمان‌ها.

این وب‌سایت به بزرگسالان خدمات ارائه می‌دهد و کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال را شامل نمی‌شود. با این حال انتظار داریم برخی از نوجوانان از اطلاعات ما بهره‌مند شوند.

اگر شما کودک یا نوجوان هستید یا در مورد کودکان یا نوجوانان سؤال دارید، ما وب‌سایت ung.no (فقط به زبان نروژی) یا خط تلفن اضطراری ۱۱۱ ۱۱۶‎‏ برای کودکان و نوجوانان (موجود به چندین زبان) را پیشنهاد می‌کنیم.

در dinutvei.no چه چیزی پیدا خواهید کرد؟

ما می‌خواهیم بدون در نظر گرفتن جنس، سن، قومیت، توانایی عملکردی و موقعیت سیاسی یا مذهبی به همه کمک کنیم. شما به اطلاعات مفید و تخصص و تجربه به‌روزی دسترسی پیدا می‌کنید.

سرویس آنلاین پرسش و پاسخ

آیا در رابطه با سوءاستفاده جنسی یا خشونت در روابط نزدیک سؤالی دارید؟ در سرویس پرسش و پاسخ آنلاین ما، می‌توانید به‌طور ناشناس، از ما سؤال کنید. اگر نروژی بلد نیستید، می‌توانید برای ما به زبان انگلیسی بنویسید. در این صورت، ما به زبان انگلیسی پاسخ خواهیم داد.

چه چیزی ترجمه می‌شود؟

ما در درجه اول، اطلاعات مربوط به مکان ارائه کمک را ترجمه کرده‌ایم. علاوه بر این، ما مقالات موضوعی خاصی را ترجمه کرده‌ایم.

مأموریت

Dinutvei.no بخشی از تلاش دولت نروژ برای جلوگیری از خشونت در روابط نزدیک است. این وب‌سایت توسط مرکز مطالعات خشونت و استرس آسیب‌زای نروژ (NKVTS) اداره می‌شود و بودجه آن توسط وزارت دادگستری و امنیت عمومی تأمین می‌شود.