Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

العربية Arabisk

هل تعرضت للعنف أم الإيذاء؟