Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Artikler om å være utsatt for vold

Søk om voldsoffererstatning dersom du har blitt utsatt for vold og kriminelle handlinger

Rett til voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for kriminelle handlinger, kan du søke voldsoffererstatning fra den norske stat. Vanligvis må du anmelde...
Vold og overgrep mot eldre, vold i nære relasjoner

Vold og overgrep mot eldre

Vold  og overgrep mot eldre skjer i eldres eget hjem, hos slektninger, på sykehus og institusjoner. Det kan være ektefelle,...
Voldsalarm og vakthold er beskyttelsestiltak dersom du blir utsatt for trusler, vold og overgrep

Voldsalarm og vakthold

Voldsalarm og vakthold er to av flere beskyttelsestiltak som politiet kan iverksette hvis du blir utsatt for trusler, vold og overgrep.
Ulike former for vold, vold i nære relasjoner

Ulike former for vold

Det finnes mange former for vold. Her finner du definisjoner på ulike typer vold. Forhåpentligvis hjelper listen deg å gjenkjenne...
Definisjonen av vold

Hva er vold? Definisjoner

Vold er et omfattende samfunnsproblem, et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Det finnes flere...