Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmen "Slik møtes du på et overgrepsmottak"

 

Filmen "Slik møtes du på et overgrepsmottak" gir et innblikk i hvordan du møtes på et overgrepsmottak og hva slags tjenester de tilbyr. Filmen er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om hva et overgrepsmottak er.

Filmen vil bli tekstet med ulike språk i løpet av våren 2019.