Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmen "Slik møtes du hos helsesøster"

 

Filmen "Slik møtes du hos helsesøster" gir et innblikk i hvordan du møtes hos helsesøster og i hvordan helsesøster arbeider med vold og overgrep. Filmen er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Har du blitt eller er du utsatt for vold eller overgrep, kan helsestasjonen eller skolehelsetjenesten hjelpe.

Truer du, er du voldelig, begår du seksuelle overgrep eller er du i tvil om hvor grensene går, kan helsestasjonen eller skolehelsetjenesten hjelpe.

Underteksting på engelsk:
Underteksting på arabisk:

 

Underteksting på polsk:
Underteksting på nordsamisk:

 

Underteksting på somali:
Underteksting på thai:

 

Underteksting på urdu: