Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmen "Fordi du fortjener det"

 

Filmen "Fordi du fortjener det". Filmen er utviklet og produsert av Itera Gazette på oppdrag fra dinutvei.no.