Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Se filmene våre!

filmrull

Dinutvei.no har produsert flere filmer som vi håper du har nytte/glede av å se og å dele med andre. Med filmene ønsker vi å nyansere bildet av vold og overgrep, og flere av filmene presenterer ulike hjelpetilbud. Filmene kan også fungere som "triggere" i en undervisningssituasjon eller diskusjon. Rull film!

Ulike former for overgrep

Filmen "Det finnes mange typer vold i nære relasjoner" (01:31) handler om en godt voksen mann. 

Filmen "Vold i nære relasjoner er ikke alltid like lett å oppdage" (01:02) handler om en voksen og tilsynelatende vellykket kvinne.

Filmen "Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes" (01:16) handler om et barn som lever med vold.

Filmen "Det finnes hjelp" (02:20) viser ulike type vold i nære relasjoner og hvor vanskelig det kan være å søke hjelp. Det finnes hjelp hvis du tar det første skrittet.

Filmen "Fordi du fortjener det" (00:20)

Filmen "Sint" (00:20)

 

Slik møtes du hos - presentasjon av hjelpetilbudene

(Filmene har undertekster på norsk, engelsk, arabisk, polsk, somali, thai eller urdu.)

"Slik møtes du på krisesenteret" (02:35)

"Slik møtes du hos helsesøster" (02:37)

"Slik møtes du hos politiet" (03:35)

"Slik møtes du på et senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)" (02:02)

 

Se filmene våre! https://dinutvei.no/video

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det