Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Se filmene våre!

filmrull

Dinutvei.no har produsert flere filmer som vi håper du har nytte/glede av å se og dele med andre. Med filmene ønsker vi å nyansere bildet av vold og overgrep, og flere av filmene presenterer ulike hjelpetilbud. Filmene kan også fungere som "triggere" i en undervisningssituasjon eller diskusjon. Rull film!

Ulike former for overgrep

Filmen "Det finnes mange typer vold i nære relasjoner" (01:31) handler om en godt voksen mann. 

Filmen "Vold i nære relasjoner er ikke alltid like lett å oppdage" (01:02) handler om en voksen og tilsynelatende vellykket kvinne.

Filmen "Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes" (01:16) handler om et barn som lever med vold.

Filmen "Det finnes hjelp" (02:20) viser ulike type vold i nære relasjoner og hvor vanskelig det kan være å søke hjelp. Det finnes hjelp hvis du tar det første skrittet.

Filmen "Fordi du fortjener det" (00:20)

Filmen "Sint" (00:20)

 

"Slik møtes du hos..." - presentasjon av hjelpetilbudene

"Slik møtes du hos bistandsadvokat" (03:43)

"Slik møtes du hos helsesøster" (02:37)

"Slik møtes du på et krisesenter" (02:35)

"Slik møtes du hos politiet" (03:35)

"Slik møtes du på et overgrepsmottak" (04:23)

"Slik møtes du på et senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)" (02:02)

"Slik møtes du på et støttesenter for kriminalitetsutsatte" (03:06)

"Slik møtes du hos Alternativ til vold (ATV)" (04:33)

"Slik møtes du hos sinnemestring etter Brøsetmodellen" (04:32)

"Hvordan arbeider barneverntjenesten" (04:28)

"Slik møtes du hos familievernkontoret" (03:57)

(Filmene er undertekstet på norsk, engelsk, arabisk, polsk, nord-samisk, somali, thai og urdu.)

 

Se filmene våre! https://dinutvei.no/video

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.