Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Se filmene våre!

Dinutvei.no har produsert flere filmer som vi håper du har nytte/glede av å se og å dele med andre. Med filmene ønsker vi å nyansere bildet av vold og overgrep, og flere av filmene presenterer ulike hjelpetilbud. Filmene kan også fungere som "triggere" i en undervisningssituasjon eller diskusjon. Rull film!

Ulike former for overgrep

Filmen "Det finnes mange typer vold i nære relasjoner" handler om en godt voksen mann. Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.

Filmen "Vold i nære relasjoner er ikke alltid like lett å oppdage" handler om en voksen og tilsynelatende vellykket kvinne. Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.

Filmen "Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes" handler om et barn som lever med vold. Filmen er utviklet og produsert av kommunikasjonshuset Dinamo i samarbeid med filmselskapet Tangrystan på oppdrag fra dinutvei.no.

Filmen "Det finnes hjelp" viser ulike type vold i nære relasjoner og hvor vanskelig det kan være å søke hjelp. Det finnes hjelp hvis du tar det første skrittet. Filmen  er laget av filmskaperen og dokumentaristen Nefise Özkal Lorentzen på oppdrag fra dinutvei.no, og ble lansert i forbindelse med seminaret "Barrierer mot hjelp ved vold". Se filmen:

Kortkortfilmen "Fordi du fortjener det".

Korkortfilmen "Sint"