Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er en Ressursvenn?

Skal du snart flytte fra et krisesenter? Trenger du en støttespiller som du kan stole på i en krevende livsfase? Norske Kvinners Sanitetsforening kan tilby deg en ressursvenn. En ressursvenn kan for eksempel hjelpe deg å skrive jobbsøknad, bli med på visning, eller ta deg med på kafé eller kino.

Kanskje du opplever å stå delvis eller helt alene med få eller ingen venner eller støttespillere etter å ha gått ut av et voldelig forhold? Kanskje du trenger et nytt miljø? Mange ender dessverre opp med å flytte tilbake til overgriper fordi de mangler alternativer. En ressursvenn kan være en viktig støttespiller og et medmenneske i en vanskelig tid.

I dag finnes det ingen offentlige tilbud til voldsutsatte kvinner etter den akutte fasen på krisesenteret er over. Derfor har Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) opprettet en ordning hvor frivillige kvinner melder seg som ressursvenner for voldsutsatte kvinner. Du trenger ikke å ha bodd på krisesenter, men krisesenteret må ha gjort en sikkerhetsvurdering av situasjonen din.

Målet med prosjektet er at ingen skal flytte tilbake til overgriper. N.K.S. tilbyr deg en ressursvenn i inntil ett år, forutsatt at du ikke flytter tilbake til den som har utsatt deg for vold. Ressursvennen vil kunne treffe deg to til fire ganger per måned.

Alle kvinner kan bli ressursvenner, men de må ta et kurs om vold og binde seg til prosjektet i ett år. Ordningen begynte i Oslo i 2016, men er i ferd med å spres gjennom N.K.S. sine lokallag rundt om i landet.

I 2018 vant Oslo Sanitetsforening samarbeids- og samordningsprisen for Ressursvenn, en pris som deles ut av Justis- og beredskapsdepartementet for fremragende samfunnsnyttig arbeid.


Hvis du kunne tenke deg en ressursvenn, snakk med krisesenteret om å ta kontakt med nærmeste N.K.S.-lokallag. Oversikt over krisesentrene finner du her og over N.K.S.' lokallag her.

Du kan også lese mer om ressursvenn på N.K.S.' nettsider.

 

Hva er en Ressursvenn? https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/956-hva-er-ressursvenn

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det