Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Utsatt for vold i nær relasjon - hvor skal du begynne når du trenger hjelp?

Hvis du og/eller barnet ditt er utsatt for vold fra partner, familie eller andre, kan du/dere få hjelp.

  • Ved akutte og livstruende situasjoner, ring politiet på 112 eller ambulanse på 113. Politiet kan også gi råd og veiledning.
  • Et krisesenter kan gi deg/dere et trygt oppholdssted, råd, veiledning, advokathjelp og henvise videre ved behov. Du kan også få hjelp på krisesenteret selv om du ikke bor der.
  • Hvis barn utsettes for vold eller hvis de lever med vold hjemme – kontakt barnevernet i kommunen din eller Alarmtelefonen for barn og unge, telefon: (+47) 116 111, e-post: alarm@116111.no.
  • Fastlege, overgrepsmottak eller helsestasjon kan gi medisinsk hjelp, råd, veilede og eventuelt henvise videre ved behov. Lege og overgrepsmottak kan også sikre spor.
  • Familievernkontorene gir hjelp og råd til par og familier som opplever vansker, konflikter eller kriser og arbeider blant annet med sinne- og voldsproblematikk.

Punktene ovenfor er et sted å begynne når du trenger hjelp. Avhengig av hvem du er, dine erfaringer og situasjonen du befinner deg i, kan det være riktig for deg å begynne et annet sted. Til høyre har vi listet opp andre steder du kan få hjelp.

Utsatt for vold i nær relasjon - hvor skal du begynne når du trenger hjelp? https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/429-vold-i-naer-relasjon-hvor-skal-du-begynne-nar-du-trenger-hjelp

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det