Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep? Hva er Adam?

Blir du slått av kjæresten eller kanskje du har blitt voldtatt av en venn – kanskje innenfor samme menighet? Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep er et ressurssenter som har tilbud til både kvinner og menn, samt kurs for fagfolk og kirkelige ansatte.

Kirkelig Ressurssenter er et kirkelig tilbud til voksne kvinner og menn som har vært utsatt for overgrep og krenkelser. Ressurssenteret tilbyr avklaringssamtaler og støtte til bearbeiding av overgreps- og krenkelseserfaringer gjennom individuelle samtaler, gruppetilbud og gudstjenester og har et landsomfattende nettverk. 

Senteret tilbyr også undervisning, rådgiving og hjelp i håndtering av overgrepssaker og arbeider for å gjøre kirkelige miljøer bedre forberedt på å møte og håndtere overgrepserfaringer. Virksomheten har et særlig fokus på å forebygge overgrep og krenkelser.

ADAM - tilbud til menn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep

ADAM er et kirkelig kontakt- og hjelpetilbud til menn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten eller senere i livet. ADAM har særlig kompetanse på overgrep i kristne sammenhenger, men er åpent for alle. Tilbudet er drevet av mannlige fagpersoner med relevant utdanning og består av samtale på telefon, individualsamtaler, grupper og andre aktiviteter, samt rådgivning og informasjon knyttet til overgrepsproblematikk. Adam har lokaler i Lovisenberggata 15A i Oslo, men tar imot henvendelser fra hele landet.


Telefon 23 22 79 30 / 47 46 46 15

Kirkelig ressurssenters nettside

om ADAM

Hva er Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep? Hva er Adam? https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/279-kirkelig-ressurssenter-mot-vold-og-seksuelle-overgrep-omtale

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det