Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Har du begått eller begår du seksuelle overgrep - Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST)

IKST har et eget prosjekt som kan tilby rådgiving og psykoterapi til barn, unge og voksne som har begått seksuelle overgrep eller er redde for å begå overgrep.

Prosjektet inkluderer også barn og unge som er seksuelt utagerende. Behandlingen er gratis.

Tilbudet innebærer:

  • Veiledning
  • Individualterapi
  • Gruppeterapi
  • Familieterapi
  • Rådgivning til fagpersoner

På IKST treffer du psykologer, leger og sexologiske rådgivere.


Telefon 22 33 51 90

IKST@sexologi.no

IKSTs nettsted

Har du begått eller begår du seksuelle overgrep - Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST) https://dinutvei.no/utover/hjelpetilbud-til-utovere/312-har-du-begatt-eller-begar-du-seksuelle-overgrep-institutt-for-klinisk-sexologi-og-terapi-ikst

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det