Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

สายด่วนกาชาดเกี่ยวกับการบังคับแต่งงาน การขลิบอวัยวะเพศหญิง และการควบคุมทางสังคมเชิงลบ

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

บุคคลในครอบครัวของคุณต้องการเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณควรจะแต่งงานกับใครหรือไม่ คุณกลัวที่จะต้องตกเป็นเหยื่อของการขลิบอวัยวะเพศหญิงหรือไม่ สายด่วนให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดเพื่อช่วยเหลือกรณีที่ถูกบังคับให้แต่งงานและการขลิบอวัยวะเพศหญิงสามารถให้คำแนะนำวิธีจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวแก่คุณได้

สายด่วนกาชาดให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง

สายด่วนให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดให้คำแนะนำในหลายรูปแบบเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการให้เกียรติ เช่น

  • ความกดดันเกี่ยวกับการที่จะต้องแต่งงาน
  • การควบคุมอย่างเข้มงวดจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคุณที่สุด (การควบคุมทางสังคมเชิงลบ)
  • กลัวที่จะถูกทิ้งไว้ต่างประเทศซึ่งขัดกับความตั้งใจของคุณ
  • การขลิบอวัยวะเพศหญิงที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
  • ความขัดแย้งภายในครอบครัว

สายด่วนให้ความช่วยเหลือของสภากาชาดยังให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับ:

  • บุคคลที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนหรือคนรู้จัก
  • ผู้ปกครองที่เผชิญความท้าทายในการเลี้ยงดูบุตรหลานในวัฒนธรรมใหม่
  • เจ้าหน้าที่ในบริการด้านสุขภาพและการสนับสนุนหรือผู้อื่นที่ประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงที่เกี่ยวกับเกียรติยศในที่ทำงาน

พนักงานที่ทำงานให้กับสายด่วนกาชาดสามารถช่วยคุณติดต่อบริการสนับสนุนอื่นได้

ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับสายด่วนกาชาด:

 

โทรโดยไม่ระบุชื่อ

คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อ พนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่สายด่วนช่วยเหลือของสภากาชาดมีหน้าที่รักษาความลับ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่ให้ข้อมูลของคุณแก่บุคคลอื่นหากไม่ได้รับความยินยอมของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งอีเมลไปที่ info.tvangsekteskap@redcross.no หรือติดต่อผ่าน Facebook

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์: +47 815 55 201

อีเมล: info.tvangsekteskap@redcross.no

สายด่วนกาชาดเกี่ยวกับการแต่งงานที่ถูกบังคับ การขลิบอวัยวะเพศหญิง และการควบคุมทางสังคมเชิงลบ