Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Forstår dere hvor alvorlig psykisk vold er?

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Besvart: 11.12.2018

Alder: 56
Kjønn: kvinne/jente

Spørsmål

Forstår dere hvor alvorlig psykisk vold fra familiemedlemmer er, da det pågår systematisk over flere ti år?

Håper dere kan skrive om psykisk vold her også, og skaffe kompetanse som kan hjelpe. Det er mange som mener at psykisk vold er mer skadelig enn fysisk vold mange ganger, det setter ikke merker utenpå – bare inni mennesker.

Svar

Hei

Takk for henvendelsen din og for viktig innspill.

Som du skriver, er psykisk vold, enten det pågår over kortere eller lengre tid, alvorlig. Vi har ingen artikler der vi skriver spesifikt om psykisk vold, men i de fleste artiklene der vi omtaler vold, er psykisk vold inkludert i begrepet. I for eksempel artikkelen «Vanlige reaksjoner etter vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep«, viser vi til at både type reaksjon og intensitet på reaksjoner etter vold varierer fra person til person. Det vil kunne gjelde uavhengig av hva slags form for vold det er snakk om.

Vennlig hilsen
dinutvei.no