Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hvis jeg anmelder vold, hva er sjansen for at politiet kan gjøre noe med det?

Kvinne/jente 18 Besvart 10.06.2020

Spørsmål

Min gamle kjæreste holdt på med både fysisk og psykisk vold ovenfor meg. Jeg har et bilde av skadene fra den fysiske volden, og ønsker virkelig å gå til politiet. Spørsmålet er om det er nok? Det er vanskelig å bevise at alt jeg sier stemmer, og jeg ønsker ikke å lage et stort oppstyr hvis det ikke blir gjort noe med. Hva er sjansen for at politiet kan gjøre noe med det?

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss. 

Det å bli utsatt for vold er alvorlig, og det er forståelig om du ønsker å anmelde din tidligere kjæreste. Det er også forståelig at du lurer på hva sjansen er for politiet kan gjøre noe med det. 

Når du leverer en anmeldelse skal politiet vurdere om det kan ha skjedd noe straffbart og om de skal starte å etterforske. For at det skal bli reist tiltale, skal påtalemyndighetene være overbevist om at mistenkte er skyldig og at det foreligger bevis som er tilstrekkelig til domfellelse. I saker med vold i nære relasjoner, er det ikke uvanlig at det er få vitner til det som har skjedd, eller at den fornærmede selv har få bevis. Det er derimot politiets oppgave gjennom avhør og etterforskning å finne eventuelle bevis. Din forklaring som fornærmet vil nok eventuelt være et viktig bevis og kilde til informasjon i saken. Det er også aktuelt å legge frem utskrift av legejournaler om det finnes, som kan si noe om skader volden har påført deg. Om det blir reist reist tiltalte og det blir en rettssak hvis du anmelder, er derimot ikke mulig for oss å svare deg konkret på. 

Utsatte for vold eller overgrep kan ha rett til en gratis samtale med en bistandsadvokat før de bestemmer seg for om de vil anmelde. Vi anbefaler deg å kontakte en advokat som kan gi deg en vurdering av saken din, og eventuelt bistå deg hos politiet hvis du velger å anmelde. Om saken skulle bli henlagt, kan du også snakke med advokaten om å søke erstatning, hvis du ønsker det, og eventuelt få hjelp til å søke.  Du kan søke etter bistandsadvokat i oversikten over faste bistandsadvokater fra domstolen.no, eller på Advokatenhjelperdeg.no. Inne på sistnevnte side velger du «Finn Advokat», klikk deretter på «Flere valg» og til slutt «Advokatens rolle». 

Utsatte for kriminelle handlinger som vold kan også få veiledning og hjelp hos  et Støttesenter for kriminalitetsutsatte. Støttesentrene skal ivareta dine behov og bidra til at du klarer å stå gjennom hele straffesaksprosessen. Her kan du lese mer om støttesentrene og hvor du finner ditt nærmeste senter. Du kan også kontakte støttesentrene på telefon 800 40 008 mellom 08:00 og 15:30, mandag-fredag. 

Vi ønsker deg lykke til, og håper saken løser seg til det beste for deg. 

Vennlig hilsen
dinutvei.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.