Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er foreldelsesfristen på overgrep?

Kvinne/jente 24 Besvart 17.12.2019

Spørsmål

Hei.
Jeg lurer på noe i forhold til foreldelsesfrist på overgrep. Da jeg var 15 hadde jeg sex med det som da var treneren min på 27 år. Itillegg ble det da jeg var mellom 16-18 noe av det filmet og tatt bilde av. Jeg lurer på hva foreldelsesfristen på dette vil være (det var i 2010/11 og fremover)?

Svar

Hei, og takk for at du skriver til oss. 

Etter en lovendring i 2014 ble foreldelsesfristen for noen alvorlige lovbrudd, som fullbyrdet voldtekt og seksuell omgang med barn, opphevet. Om et forhold som skjedde før 2014 er foreldet eller ikke, vil blant annet avhenge av strafferammen for handlingen(e), tidspunktet det straffbare forholdet tok slutt, alderen til den utsatte og hvilket lovverk som gjaldt da handlingen(e) skjedde. Lover og regler om foreldelse er ganske kompliserte, og det er ofte nødvendig med juridisk kompetanse for å si mer sikkert om et forhold er foreldet eller ikke. Vi vil derfor anbefale deg å kontakte en bistandsadvokat som kan hjelpe deg med å vurdere saken din og som eventuelt være med deg til politiet dersom du velger å anmelde.

Du kan søke etter bistandsadvokat her i oversikten over faste bistandsadvokater fra domstolen.no, eller på Advokatenhjelperdeg.no. Inne på sistnevnte side velger du «Finn Advokat», klikk deretter på «Flere valg» og til slutt «Advokatens rolle». Her velger du bistandsadvokat og du vil få en oversikt over bistandsadvokater i ditt fylke eller kommune. Du kan eventuelt lese mer om bistandsadvokatordningen i artikkelen Har jeg krav på bistandsadvokat? 

Et sted du eventuelt eller også kan kontakte å spørre etter informasjon, er et Støttesenter forkriminalitetsutsatte. Du kan enten ringe 800 40 008, eller finne ditt nærmeste senter i oversikt over alle landets støttesentre for kriminalitetsutsatte på dinutvei.no (kryss av for støttesenter under "Type tilbud"). 

Ønsker deg alt godt.

Vennlig hilsen
dinutvei.no

 

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.