Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Kommer telefonnummeret opp hvis man ringer VO-linjen?

Ønsker ikke oppgi Besvart 6.12.2019

Spørsmål

Vet dere om telefonnummeret kommer opp hvis man ringer VO-linjen og hvor langt taushetsplikten deres holder? La oss si at man ikke er anonym lengre, som for eksempel at telefonnummeret vises eller man sier noe som kan identifisere en - kan da taushetsplikten brytes til fordel for meldeplikten?

Svar

Hei, og takk for henvendelsen din. 

Telefonnummer kommer ikke opp eller vises ikke dersom man ringer til VO-linjen. Når det gjelder det andre du spør om, så er det slik at både offentlige ansatte med taushetsplikt, og alle andre, kan ha plikt til å melde fra dersom man får informasjon om at noen vil bli utsatt for alvorlige volds- og seksuallovbrudd. Dette kan utløse avvergingsplikt eller opplysningsplikt (meldeplikt) til barneverntjenesten dersom barn er involvert. Du kan eventuelt lese mer om plikter som setter taushetsplikten til side, på www.plikt.no. 

Hvis du ringer VO-linjen, får du snakke med en fagperson som ønsker å hjelpe deg på dine premisser. De lytter og gir støtte og oppgir på sin nettside, at "samtalen blir mellom oss". Skulle du komme til å si noe som avslører identiteten din vil de ikke varsle videre med mindre det er akutt og fare for liv og helse. Dette kan du eventuelt spørre VO-linjen om også, dersom du ringer til dem. 

Vennlig hilsen
dinutvei.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.