Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Bør jeg anmelde kjæresten min for psykisk vold?

Kvinne/jente Besvart 17.10.2019

Spørsmål

Kjæresten min, som jeg har vært sammen med "av -og-på" i halvannet år, truer med å gjøre det slutt (eller gjør det slutt) eller å ha sex med andre damer hvis jeg ikke er sånn som han ønsker at jeg skal være. Han er bipolar og blir lett irritert. Han mener bla. at jeg har for mye energi, at jeg ikke er spirituell nok, at jeg snakker for mye/avbryter ham og at han derfor må være en slags "veileder" (guru) i livet mitt. Seksuelt sammenlikner han meg med tidligere kjærester og kritiserer meg bl.a. for å ikke praktisere tantrisk sex eller analsex. Han bruker også mye porno, og når jeg sier at jeg ikke liker det mener han at at det ikke er hans problem, men at jeg må jobbe med meg selv/strekke meg.

Jeg erkjenner at dette er psykisk vold og noe jeg må sette en stopper for. Er dette noe jeg bør politianmelde, og hva kan politiet evt. gjøre?

Svar

Hei, og takk for at du tar kontakt med oss. 

Slik du beskriver at du har det med kjæresten din, er det forståelig at du reagerer og lurer på hva du kan gjøre.

Hvorvidt du bør anmelde kjæresten din for psykisk vold eller ikke, er noe du selv må bestemme. For noen kan det å anmelde oppleves riktig, selv om det ikke skulle føre til en tiltale og dom. For andre kan det å anmelde oppleves som en belastning, og det er derfor viktig at du vurderer hva som kjennes mest riktig for deg å gjøre. Dersom du leverer inn en anmeldelse vil politiet vurdere denne, men hvorvidt den vil føre til etterforskning og eventuell en tiltale, er ikke mulig å forutsi.

Generelt sett så er det slik at dersom påtalemyndighetene (politiet) mener at noen har begått en straffbar handling, så reiser de tiltale. Saken vil da gå videre til domstolen. Når det kommer til å definere psykisk vold i juridisk forstand, må handlingene overstige en viss alvorlighetsgrad. I rettspraksis er det satt et krav om at den psykiske volden har skapt et mønster av kontroll. Det kan for eksempel være å hindre en i å gå ut av huset, eller å gå ut av forholdet eller kontroll over noens økonomi. Ønsker du å få en vurdering av om det du opplever kan falle inn under en juridisk definisjon av psykisk vold, kan du snakke med en advokat. En advokat vil også kunne informere deg om hvordan du går frem dersom du ønsker å anmelde, og hva du kan forvente at politiet kan gjøre. Utsatte for vold kan ha krav på en gratis samtale med en bistandsadvokat før de bestemmer seg for å anmelde eller ikke. Her kan du eventuelt lese mer om rett til bistandsadvokat. Du kan søke etter en bistandsadvokat i Oversikt over faste bistandsadvokater fra domstolen.no, eller på advokatenhjelperdeg.no. Spør eventuelt om du kan ha rett til en gratis samtale.

Uavhengig av om du velger å anmelde eller ikke, så er det viktig å ta på alvor hvordan du opplever situasjonen. Mange som har vært utsatt for vold finner det nyttig å snakke med noen for å få hjelp til å sortere tanker og å bearbeide det de har opplevd. Dersom du ikke har snakket med noen om hvordan du har det, og har behov for det, anbefaler vi deg å kontakte fastlegen din, som kan være en god samtalepart, og som kan eventuelt henvise videre til annen hjelp i nærheten av deg dersom det skulle være aktuelt. 

Vi ønsker deg alt godt videre.

Med vennlig hilsen
dinutvei.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.