Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Om seksuelle overgrep og voldtekt

Her er informasjon om å bli utsatt for seksuelle overgrep, voldtekt og andre typer vold.

Det er mange likheter mellom å bli utsatt for vold og bli utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep. Derfor finner du også artikler om vold her.

Nettovergrep og digital vold

Hva er digital vold?

Internett, mobil og andre digitale hjelpemidler kan brukes til å trakassere, krenke, overvåke, kontrollere, forfølge, true, utpresse, spre privat informasjon...
Jente sitter på brygge og ser utover vannet. Det kan være tungt å være usikker på om det man har opplevd var voldtekt.

Hva er voldtekt?

Mange tar kontakt med dinutvei.no fordi de er usikre på om det de har opplevd var en voldtekt. Vi kan...
Jente står ved et veiskille. Det kan være vanskelig å velge om man vil anmelde voldtekt.

Bør jeg anmelde voldtekt?

Mange som kontakter dinutvei.no er usikre på om de kan eller bør anmelde voldtekt. Det kan det være flere grunner...
ark og penn foreberedelse anmeldelse

Forberedelse til avhør

Har du anmeldt vold eller overgrep og skal til avhør hos politiet, kan det være lurt å forberede seg. Her...
Søk om voldsoffererstatning dersom du har blitt utsatt for vold og kriminelle handlinger

Rett til voldsoffererstatning

Dersom du har blitt utsatt for kriminelle handlinger, kan du søke voldsoffererstatning fra den norske stat. Vanligvis må du anmelde...
Vold og overgrep mot eldre, vold i nære relasjoner

Vold og overgrep mot eldre

Vold  og overgrep mot eldre skjer i eldres eget hjem, hos slektninger, på sykehus og institusjoner. Det kan være ektefelle,...
Urolig sjø, illustrasjon for seksuelle overgrep og seksuell vold

Hva er seksuelle overgrep?

Seksuelle overgrep er mer enn det mange gjerne tror. Det kan foregå både med og uten fysisk kontakt, og er...