Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST)

Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST) for mennesker som strever og opplever vansker med sin seksualitet

IKST er en privatklinikk som tilbyr rådgivning, psykoterapi og medisinsk hjelp til mennesker som strever og opplever vansker med sin seksualitet både hos barn og voksne.

Klinikken tilbyr hjelp både til deg som har vært utsatt for et seksuelt overgrep og til deg som har begått eller er redd for å begå overgrep.

Tilbudet består av:

  • individualterapi
  • parterapi
  • gruppeterapi
  • terapi for barn og unge

De som arbeider ved klinikken har lang erfaring i arbeid med alle former for seksuelle problemer. Den største faggruppen på IKST er psykologer hvorav flere er psykologspesialister og spesialister i klinisk sexologi. Instituttet har også to spesialister i sexologisk rådgivning og en psykiater som også er spesialist i klinisk sexologi.

De ansatte har taushetsplikt. De har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, med mindre det er fare for liv og helse.

Kontaktopplysninger

IKSTs nettsted: sexologi.no
E-post: IKST@sexologi.no