Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Instytut Seksuologii Klinicznej i Terapii (IKST)

Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST)

IKST to prywatna poradnia zapewniająca doradztwo, psychoterapię i pomoc medyczną dla osób, które doświadczają trudności ze swoją seksualnością. Grupa klientów obejmuje dorosłych, dziec i młodzież.

Poradnia oferuje pomoc zarówno tym, którzy padli ofiarą wykorzystywania seksualnego, jak i tym, którzy są sprawcami molestowania lub boją się, że mogą się go dopuścić.

Usługa obejmuje:

  • terapię indywidualną,
  • terapię dla par,
  • terapię grupową,
  • terapię dla dzieci i młodzieży.

Osoby pracujące w tej poradni posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy ze wszystkimi rodzajami problemów seksualnych. Największą grupę specjalistów w IKST stanowią psychologowie. Niektórzy nich to lekarze specjaliści, a kilka osób z tej grupy to lekarze specjaliści w zakresie seksuologii klinicznej. Instytut posiada również dwóch specjalistów w dziedzinie doradztwa seksuologicznego i lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii specjalizującego się w seksuologii klinicznej.

Pracownicy mają obowiązek zachowania tajemnicy. W związku z tym nie mogą udostępniać żadnych informacji o Tobie bez Twojej uprzedniej zgody (chyba że wystąpi nagła, zagrażająca życiu sytuacja).

Dane kontaktowe

Witryna internetowa IKST: https://www.sexologi.no/
E-mail: IKST@sexologi.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.