Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Pårørendesenteret?

Å være pårørende til noen med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser kan være krevende og gjøre at du selv trenger støtte. Det er ingen motsetning mellom å støtte den som er syk og samtidig ivareta seg selv. 

Pårørendesenteret.no tilbyr nyttig fagstoff, tips, råd og informasjon om rettigheter og hjelpetilbud. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer.

Nettstedet tar opp hvordan du kan ta vare på deg selv, den syke og familien, og hvordan helsetjenesten kan bistå deg som pårørende. Senteret skal være for alle pårørende, uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for.

Senterets «Pårørendelinjen» gir veiledning til pårørende via chat, e-post eller kontaktskjema og telefon 90 90 48 48.

Selve senteret ligger i Stavanger, og her tilbys veiledning, kurs og undervisning til både pårørende og fagfolk. For fagfolk som møter pårørende i helse- og omsorgstjenesten, finnes det et eget nettsted: pårørendeprogrammet.no.

Pårørendesenteret.no ble utviklet i 2017 og driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret, som ble etablert i Stavanger i 1998. Stiftelsen finansieres av offentlige tilskudd.


Pårørendesenterets nettsted

Pårørendesenterets telefonnummer: 51 53 11 11

Pårørendesenterets chattetjeneste

 

Hva er Pårørendesenteret? https://dinutvei.no/parorende/hjelpetilbud-til-parorende/955-hva-er-parorendesenteret-2

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det