Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Om anonymitet og sikkerhet på spørsmål- og svartjenesten

Du er anonym når du stiller spørsmål til dinutvei.no, det vil si at ingen får vite hvem du er eller hvor du kommer fra. 

Målet med dinutvei.no er å gi deg god informasjon og veiledning om vold, overgrep eller voldtekt - uavhengig av hvem du er og hvor du bor. Vi vil at portalen skal bidra til at de som trenger det, skal få raskere hjelp og svar på det de måtte lure på på en trygg og god måte. Det er derfor viktig for oss å sikre din anonymitet.

Enkelte spørsmål og svar vil bli publisert på våre nettsider og være tilgjengelig både for den som stilte spørsmålet og andre som besøker dinutvei.no. Før spørsmål blir publisert, vil eventuelle opplysninger som kan si noe om hvem du er, bli fjernet.