Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hent svar

Skriv inn hentekoden din. Hvis spørsmålet ikke er besvart, kan du prøve på nytt i morgen.

Spørsmålet:

Svaret:

Tilbakemelding

Fikk du svar på det du lurte på?

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.