Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Kort veiledning til bruk av sidene på dinutvei.no

Redaksjonen i dinutvei.no har bestrebet seg på å samle innhold spesifikt rettet mot fagpersoner under temaknappen "Møter du utsatte eller utøvere i jobben din?". Likevel tror vi at du som fagperson også kan finne både nyttig og relevant informasjon og kunnskap under de andre temainngangene.

Ut over temainngangen for fagpersoner er det egne temainnganger for dem som er utsatt for vold eller overgrep, for dem som utsetter andre for vold og overgrep og for berørte eller pårørende.

I tillegg har vi inngangen vi kaller "Mer om vold, voldtekt og andre seksuelle overgrep". Artiklene under inngangen "Mer om..." er noe mindre tilgjengelige og går mer i dybden enn tekstene rettet mot brukergruppene.

Tekstene rettet til utsatte, utøvere og pårørende/berørte har en litt annen form og snakker mer direkte til brukergruppene. Vi tror mange som arbeider med vold og overgrep kan finne mye nyttig informasjon også under disse temainngangene. En indikasjon på nettopp dette kan være at vi i redaksjonen ved flere anledninger både har fått aha-opplevelser og "rart jeg ikke hadde hørt om dette-opplevelser" under innsamling av informasjonen.

Søket under fanen "Hjelpetilbud" i toppmenyen kan også være nyttig. Her listes ulike relevante hjelpetilbud med kontaktopplysninger både i nærheten av der du oppholder deg (forutsatt at du tillater sporing) og på landsbasis, og vi lenker til nettsider hvor du kan finne utfyllende informasjon.

Hvis du likevel ikke fant det du lette etter og/eller forventet å finne kan vi kanskje hjelpe deg hvis du henvender deg til oss på kontakt@dinutvei.no eller - hvis du ønsker å være anonym - at du stiller spørsmål via spørsmål- og svartjenesten vår.

Tilbakemeldinger på hvordan nettsidene fungerer for deg som fagperson er uansett velkomne.

Kort veiledning til bruk av sidene på dinutvei.no https://dinutvei.no/fagpersoner/432-kort-veiledning-til-bruk-av-sidene-pa-dinutvei-no

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det