Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Er en del av jobben din å avdekke vold og overgrep mot barn?

Skal du oppdage barnemishandling i en travel arbeidshverdag må du først og fremst ha et blikk for symptombildet og våge å tenke at barnet kan være utsatt for mishandling, omsorgssvikt eller overgrep. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) sin nettbaserte Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling er et nyttig hjelpemiddel.

For barnets utviklingsmuligheter er tidsfaktoren viktig: Jo tidligere barnet får hjelp, desto bedre er barnets framtidsutsikter.

Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling er et redskap for fagpersoner på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten samt tannhelsetjenesten, og gjelder barn og unge utsatt for mishandling, omsorgssvikt og seksuelle overgrep som mottar helsehjelp i Norge.

(...)Jo tidligere barnet får hjelp, desto bedre er barnets framtidsutsikter.

Andre som kan ha nytte av håndboka er ansatte i Statens barnehus, barnevern, barnehage, skole, voksenpsykiatri, rus– og kriminalomsorg, politi, ledere i helsevesenet, offentlige myndigheter og politikere.

Er en del av jobben din å avdekke vold og overgrep mot barn? https://dinutvei.no/fagpersoner/422-er-en-del-av-jobben-din-a-avdekke-vold-og-overgrep-mot-barn

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det