Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

در صورت خشونت و سوءاستفاده پلیس، چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

mann hilser på kvinnelig politioverbetjent

آیا اخیراً یا چندی پیش، مورد خشونت یا سوءاستفاده قرار گرفته‌اید؟ پلیس می‌تواند مشاوره و راهنمایی کند، گزارش‌های مربوط به جرم را دریافت کند و این را ارزیابی کند که آیا محافظت لازم است یا خیر.

خشونت در روابط نزدیک و تعرض و سوءاستفاده جنسی از جمله جنایات کیفری است که پلیس موظف است آنها را مورد تحقیق قرار دهد. گزارش یک تخلف می‌تواند گامی حیاتی برای خروج از یک رابطه خشونت‌آمیز باشد.

این فیلم درباره تماس با پلیس را تماشا کنید:

 

برای مداخله و تحقیق در این زمینه، باید پلیس را آگاه کرد که جرم قابل مجازاتی اتفاق افتاده است. این می‌تواند از طرف شما، به عنوان قربانی گزارش‌دهنده تخلف، یا شخص دیگری از طرف شما به پلیس اطلاع داده شود. اگر جرم قابل مجازات مدتها پیش اتفاق افتاده باشد – و تحقیق درباره آن دشوار بشد یا مرتکب آن درگذشته باشد- هنوز هم می‌توانید جرم را گزارش کنید.

چیزهایی که موقع گزارش یک جرم باید به خاطر داشته باشید.

وقتی پلیس اطلاعاتی راجع به یک جنایت جدی دریافت کند، بعضی اوقات می‌تواند تحقیقات خود را آغاز کند و بدون شکایت رسمی توسط قربانی تجاوز جنسی، دادرسی کیفری را آغاز کند. این «پیگرد عمومی» نامیده می‌شود.

قبل از تماس با پلیس، لازم نیست تصمیم بگیرید که تخلف را به طور رسمی گزارش کنید

پلیس همچنین می‌تواند شریک مکالمه‌ای خوبی باشد و مشاوره و راهنمایی کند. لازم نیست قبل از تماس با پلیس تصمیم بگیرید که تخلف را به طور رسمی گزارش کنید و همچنین نیازی نیست نام خود و یا طرفین دیگری را که در این امر دخیل هستند اعلام کنید. پلیس می‌تواند در صورت لزوم، مترجمی را در اختیار قرار دهد.

اگر احساس خطر می‌کنید، پلیس با شما همکاری می‌کند و در صورت لزوم، اقدامات محافظتی را انجام می‌دهد.

اقدامات حفاظتی برای افرادی که در معرض خشونت و تهدید قرار دارند.

تماس

اگر در خطر جدی هستید، با شماره تلفن 112 پلیس تماس بگیرید

از طریق شماره 02800 با پلیس محلی خود تماس بگیرید

وبگاه پلیس: https://www.politi.no/