Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

مؤسسه سکسولوژی بالینی و درمان (IKST)

Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST)

IKST یک کلینیک خصوصی است که به افرادی که در رابطه با جنسیت خود با مشکل روبرو هستند مشاوره، روان درمانی و کمک پزشکی ارائه می‌دهد. گروه مشتری شامل بزرگسالان و کودکان/نوجوانان است.

این کلینیک هم به کسانی کمک می‌کند که قربانی سوء استفاده جنسی شده‌اند و هم به افرادی که مرتکب سوء استفاده شده‌اند یا نگران آن هستند.

این خدمات شامل موارد زیر است:

  • درمان انفرادی
  • درمان زوج‌ها
  • درمان گروهی
  • درمان برای کودکان و نوجوانان

کسانی که در این کلینیک کار می‌کنند، تجربه طولانی کار با انواع مشکلات جنسی را دارند. بزرگترین گروه متخصصان در IKST روانشناسان هستند، چندین نفر از آنها مشاور و برخی دیگر مشاوران سکسولوژی بالینی هستند. این موسسه همچنین دارای دو متخصص در زمینه مشاوره جنسی و یک روانپزشک مشاور متخصص در رابطه با سکسولوژی بالینی است.

کارمندان وظیفه دارند رازدار باشند. بنابراین از اینكه آنها بدون رضایت قبلی شما اطلاعاتی راجع به شما با دیگران در میان بگذارند، ممانعت می‌شود (مگر اینکه شرایط اضطراری و تهدیدكننده زندگی وجود داشته باشد).

اطلاعات تماس

وب‌سایت IKST: https://www.sexologi.no/
ایمیل: IKST@sexologi.no