Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

خدمات حفاظتی برای سالمندان (Vern for eldre) – خط تلفن ملی چیست؟

Eldre par som står sammen på et kjøkken

اگر مورد خشونت ، تجاوز یا سایر موارد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اید، یا در معرض آزار و اذیت قرار دارید، می‌توانید با خدمات محافظتی برای سالمندان تماس بگیرید. می‌توانید از طریق این تلفن، مشاوره و راهنمایی دریافت کنید.

همه افراد بالای 62 سال که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند می‌توانند برای دریافت مشاوره، راهنمایی و یاری، با خدمات حفاظتی سالمندان تماس بگیرند. در صورت نگرانی یا داشتن اطلاعاتی درباره سوءاستفاده از افراد مسن، نزدیکان، کارمندان شورای محلی یا طرف‌های دیگر ممکن است با آنها تماس بگیرند. این خدمت رایگان است.

در خدمات حفاظتی سالمندان، کارکنان متخصصی را می‌بینید که مشغول‌به‌کار هستند و وقت گوش دادن نیز دارند. آنها دانش و درک درستی از تعرض و آزار علیه افراد مسن دارند.

شما می‌توانید ناشناس بمانید، یعنی وقتی با یک مرکز تماس می‌گیرید لازم نیست نام خود را بیاورید. کارکنان وظیفه دارند محرمانگی پرونده‌ها را حفظ کنند و بنابراین از به‌اشتراک‌گذاری هرگونه اطلاعات در مورد شما با دیگران بدون رضایت قبلی شما جلوگیری می‌شود، مگر اینکه خطر مستقیم آسیب به کسی وجود داشته باشد.

خدمات حفاظتی سالمندان می‌تواند در صورت لزوم مترجمی را معرفی کند.

بودجه این خدمات توسط اداره بهداشت نروژ تأمین می‌شود.

وبگاه خدمات حفاظتی سالمندان شامل اطلاعات، مطالب و یک برنامه آموزش برخط است.

تماس

خط کمک ملی 800 30 196

وبگاه خدمات محافظتی برای سالمندان.