Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

آیا فردی خشن هستید یا کسی را مورد اذیت و آزار قرار داده‌اید؟ کلینیک سلامت کودک و خدمات سلامت مدرسه چه چیزهایی را می‌تواند به شما ارائه کند؟

Snakk med skolehelsetjenesten dersom du bruker vold

آیا شما برای کنترل عصبانیت خود مشکل دارید و تهدیدکننده، تندخو یا تهاجمی هستید؟ کلینیک سلامت کودک و خدمات سلامت مدرسه یک خدمت داوطلبانه و رایگان برای کودکان و نوجوانان از سن ۰ تا ۲۰ سالگی، و برای والدین یا پدر و مادران باردار، است و می‌تواند محل خوبی برای بحث پیرامون مشکلات باشند.

کلینیک سلامت کودک و خدمات سلامت مدرسه بررسی‌های سلامتی، واکسیناسیون، ملاقات در منزل، اطلاعات سلامت و راهنمایی ارائه می‌کنند. بخش مهمی از کار پیش‌گیری از خشونت و آزار و اذیت جنسی است، از جمله ختنه آلت تناسلی مؤنث و خشونت‌های مرتبط با آبروی افراد. کلینیک سلامت کودک و خدمات سلامت مدرسه به فرد، خانواده و گروه‌ها خدمات ارائه می‌دهد.

کلینیک سلامت کودک/خدمات سلامت مدرسه همکاری نزدیکی با سایر خدمات بهداشتی شهری دارند و می‌توانند در مسئله معرفی‌نامه، پیگیری و تماس با سایر قسمت‌ها سیستم هم به شما کمک کنند. همکاری با مدارس و والدین هم ممکن است یکی از کارهای انجام شده در کلینیک سلامت جوانان باشد، اما همکاری با اشخاص دیگر به انتخاب شما صورت می‌گیرد.

 

یک پزشک و معاینه‌گر سلامت در بیشتر محل‌ها فعالیت خواهد کرد، در حالی که در سایر موقعیت‌ها می‌توانید با ماماها، روانپزشک‌ها و سایر متخصصانی که می‌توانند به شما کمک کنند ملاقات داشته باشید. کارکنان موظف به حفظ اسرار شما هستند و به همین دلیل اجازه ندارند اطلاعات مربوط به شما را بدون کسب رضایت، یا در صورتی که جان شما در خطر نیست، افشا کنند. کلینیک سلامت کودک/خدمات سلامت مدرسه می‌تواند در صورت لزوم یک مترجم هم در اختیار شما قرار بدهد.

کلینیک سلامت جوانان

کلینیک‌های سلامت جوانان یک مکمل برای خدمات سلامت مدرسه محسوب می‌شوند. خدمات این کلینیک به افراد جوان تا 20 سال سن ارائه می‌شود. با این وجود، بعضی از مسئولین محلی سن دریافت خدمات را تا 24 سالگی هم ارتقاء داده‌اند. خدمات سلامت برای جوانان خدمتی برای افراد جوانی است که می‌خواهند با یک فرد بزرگسال درباره مشکلات بزرگ و کوچک خود صحبت کند. این خدمات شامل راهنمایی، مشاوره، معاینه و درمان مناسب با نیازهای جوانان می‌شود و با شرایط مناسب آن‌ها ارائه میگردد.

جوانانی که در مدرسه حضور پیدا نمی‌کنند می‌توانند از کلینیک سلامت کمک دریافت کنند.

خدمات سلامت برای جوانان خدمتی برای افراد جوانی است که می‌خواهند با یک فرد بزرگسال درباره مشکلات بزرگ و کوچک خود صحبت کند

مراقبت بارداری

مراقبت بارداری و پیگیری خانواده و نوزادان تازه متولد شده هم یکی از بخش‌های مهم خدمات کلینیک‌های سلامت محسوب می‌شود. کلینیک‌های سلامت به زنان بارداری و والدین تازه‌کار اطلاعات و ارتباط و مشاوره والدین ارائه می‌دهند. به عنوان بخشی از مراقبت بارداری، پرسنل سلامت تشویق می‌شوند از تمام زنان باردار سؤالاتی درباره خشونت بپرسند – هم تجربیات فعلی و هم تجربیات پیشین خشونت. بنابراین، کلینیک سلامت محلی است که می‌توانید برای پرسیدن سؤالات مربوط به خشونت پیشقدم شوید، سؤالاتی مانند اینکه آیا شما و همسرتان برای کنترل احساسات خود مشکل دارید و پرخاشگر هستید و احتمال دارد رفتار خشونت‌آمیزی از خود بروز بدهید.

کلینیک‌های سلامت می‌توانند افرادی که در معرض خشونت یا اذیت و آزار قرار گرفته‌اند خدمات ارائه کنند.

کلینیک‌های سلامت بخشی از خدمات سلامت عمومی هستند.


یک فهرست از کلینیک‌های سلامت و خدمات سلامت مدرسه بر روی وب‌سایت مسئولین محلی در دسترس است.

کمک به یافتن یک کلینیک سلامت