Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep
Forlat siden
Barrierer mot hjelp ved vold

Seminar - Barrierer mot hjelp ved vold

Publisert 07.juni 2017

Dinutvei.no arrangerer sammen med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, seminaret "Barrierer mot å søke, og mot å gi, hjelp ved vold - påvirkes barrierene av om den som blir utsatt for vold har flyktning- eller innvandrerbakgrunn?".

Seminaret er gratis og åpent for alle. Det blir bidrag fra både forskere og praktikere.

Blant bekreftede bidragsytere er:

     Emine Kale, psykolog og rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse, NAKMI

     Leoul Mekonen, studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP

     Pia Aursand, psykologspesialist ved Enerhaugen familievernkontor

     Anne Marte Stifjell, leder i Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Det blir både forberedte innlegg og panelsamtale.

Vi vil også vise en nyprodusert kortfilm om temaet, laget av Nefise Özkal Lorentzen på oppdrag fra dinutvei.no.

 

Hold av tid 30. august 2017, kl 13.00-16.00

Sted: Filmens hus, Dronningens gate 16, Oslo

Program blir lagt ut her så snart det er klart.

Det jobbes med å få til videooverføring av seminaret.

Meld deg på med én gang via skjemaet nedenfor.

 

 

Dersom skjemaet ikke fungerer, kan du melde deg på via denne lenken.