Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Er en del av jobben din å avdekke barnemishandling? Vet du hvordan?

Publisert 10.januar 2017

Lær om symptomer og rutiner for å oppdage vold og omsorgssvikt i NKVTS' nettbaserte håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling.

Skal du oppdage barnemishandling i en travel arbeidshverdag må du først og fremst ha et blikk for symptombildet og våge å tenke at barnet kan være utsatt for mishandling, omsorgssvikt eller overgrep. For barnets utviklingsmuligheter er tidsfaktoren viktig: jo tidligere barnet får hjelp, desto bedre er barnets framtidsutsikter.

...jo tidligere barnet får hjelp, desto bedre er barnets framtidsutsikter

Håndboka er et redskap for fagpersoner på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten samt tannhelsetjenesten, og gjelder barn og unge utsatt for mishandling, omsorgssvikt og seksuelle overgrep som mottar helsehjelp i Norge.

Andre som kan ha nytte av håndboka er ansatte i Statens barnehus, barnevern, barnehage, skole, voksenpsykiatri, rus– og kriminalomsorg, politi, ledere i helsevesenet, offentlige myndigheter og politikere.

Sjekk ut selv:
Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling (NKVTS)