Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

NKVTS lanserer to nye rapporter

Publisert 28.september 2016

Torsdag 29. september lanserer Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) rapportene "Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner" og "Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner - også for eldre utsatte?

Rapporten "Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner"

Forskere ved NKVTS har intervjuet jordmødre, helsesøstre i skolehelsetjenesten, fastleger og ansatte i hjemmesykepleien for å lære mer om hvilke erfaringer ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester har med arbeid med vold i nære relasjoner.

Svært mange mennesker er i kontakt med en eller flere av de kommunale tjenestene i løpet av et år . Dermed kan man tenke seg at det er gode muligheter for de ansatte for å nå mange av dem som er eller har vært utsatt for vold.

  • Hvor oppmerksomme er helsepersonell på at brukerne av tjenestene de tilbyr kan være utsatt for vold i nære relasjoner?
  • Hvordan kan de ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester snakke om temaet i møte med brukere og pasienter?
  • Hva foretar de seg når de finner ut at brukerne deres blir utsatt for vold, og hvem samarbeider de med?
  • Hva hemmer og hva fremmer et godt arbeid med utsatte for vold i nære relasjoner? 

Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Helsedirektoratet og inngår som tiltak 20 i «Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)».

Rapporten "Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner" er skrevet av Eirin Mo Danielsen, Anne Solberg og Yngvil Grøvdal.

Rapporten "Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte?"

I rapporten om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, er det store spørsmålet hvordan de kommunale handlingsplanene inkluderer befolkningsgruppen som er 65 år og eldre. Kommunale og interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner er med på å synliggjøre kommunens tjenestetilbud til utsatte grupper og kan være et nyttig dokument for å utvikle tjenestene videre. Rapporten viser resultater av en dokumentanalyse av 61 kommunale handlingsplaner hvor vi undersøkte:

  • i hvilken grad og på hvilken måte hjemmeboende eldre utsatte er inkludert i  handlingsplanene
  • hvilke tiltak for hjelp og støtte som anbefales og på hvilken måte planene bistår de ansatte i å gi tjenester til eldre utsatte
  • hva som er styrker og svakheter i handlingsplanene slik de foreligger i dag

Undersøkelsen er del av NKVTS’ forskningsprogram om vold i nære relasjoner for perioden 2014-2019, Voldsprogrammet. Dette forskningsprogrammet ble igangsatt på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og er hjemlet i stortingsmelding og handlingsplan om vold i nære relasjoner (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013a, 2013b). 

Rapporten "Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte?" er skrevet av Astrid Sandmoe.